Jesteś tutaj

Czakry

Czakra lub czakram - z sanskrytu oznacza „koło”, „dysk”. Czakry są centrami energetycznymi, zlokalizowanymi w ciele eterycznym i służącymi do bezpośredniego pobierania, przetwarzania i rozprowadzania energii życiowej po całym organizmie. Ponadto wypromieniowują one energię życiową w otoczenie. Ich wielkość bywa różna, zwykle od 3 do około 15 cm średnicy. W medycynie zachodniej czakry utożsamiane są z układem hormonalnym (gruczołami dokrewnymi) i splotami nerwowymi.W rzeczywistości są one szybko obracającymi się wirami energii życiowej w kształcie lejka lub spodka (u mężczyzn dominujący kierunek wirowania jest odwrotny niż u kobiet), przypominającego swoją budową kielich kwiatu lotosu.

W ciele człowieka wyróżniono siedem czakr głównych, rozmieszczonych wzdłuż kręgosłupa, z których każdej przypisywany jest inny kolor, funkcja i położenie. Liczba czakr drugorzędnych jest określana na kilkaset. Jednymi z najważniejszych są czakry stóp i dłoni. Czakry stóp umożliwiają pobieranie energii ziemskiej, natomiast czakry dłoni – pobieranie i przekazywanie energii życiowej innym osobom.

Czakry znajdują się w ciele eterycznym człowieka, jednak mają one swoje projekcje w każdym z ciał subtelnych. System czakr scala wszystkie ciała subtelne człowieka z jego ciałem fizycznym w jedną spójną istotę. Każda z czakr zakotwicza jedno z ciał subtelnych w ciele fizycznym i jego sobowtórze eterycznym. Odpowiednio dolne czakry zakotwiczają niższe ciała subtelne (eteryczne, emocjonalne i mentalne), górne natomiast zakotwiczają ciała duszy.

Główne czakry są powiązane ze sobą przez trzy kanały energetyczne przebiegające przez ciało eteryczne człowieka: centralny kanał energetyczny (kanał ewolucji, Sushumna, Aoma lub Avadhuti), prawy kanał energetyczny odpowiadający energii męskiej (kanał słoneczny, Ida, Lalana, kyangma lub da-wel) oraz lewy kanał energetyczny odpowiadający energii żeńskiej (kanał księżycowy, Pingala, Rama lub Ngi-AMA). Centralny kanał energetyczny to najważniejszy kanał biegnący przez rdzeń kręgowy w ciele fizycznym. Łączy on wszystkie czakry i umożliwia przepływ energii pomiędzy nimi. Ida i Pingala to dwa kanały biegnące po obu stronach kanału centralnego i oplatające go. Zaczynają się w pierwszej czakrze a kończą u szczytu głowy. Od Czakry Podstawy ku Czakrze Korony biegnie energia Ziemi natomiast od Czakry Korony ku Czakrze Podstawy przebiega energia Kosmiczna.

Z czakr rozchodzi się na ciało wiele kanałów energetycznych, zwanych meridianami lub nadis (meridians - południki). Ogólna ich liczba określana jest na kilkadziesiąt tysięcy. Kanały te są dość ściśle powiązane ze znajdującymi się w ciałach fizycznym i eterycznym drogami naczyniowo-nerwowymi, ścięgnowo-mięśniowymi, kośćmi i organami. Są one swego rodzaju subtelnymi arteriami, służącymi do rozprowadzania energii życiowej w ciele eterycznym.

Stan pełnego zdrowia ściśle związany jest z równomiernym przepływem energii w obrębie organizmu. Każde zachwianie tej harmonii choćby w jednej z czakr automatycznie wywołuje dyskomfort w pozostałych i może prowadzić do licznych zaburzeń fizycznych, psychicznych i umysłowych. Aby człowiek mógł doświadczyć psychofizycznej harmonii, wszystkie jego czakry muszą być otwarte i zrównoważone. Niestety taki stan występuje u niewielu ludzi w sposób samoistny, praca nad rozwojem duchowym, ćwiczenia, medytacje a przede wszystkim zrównoważona psychika sąbardzo skuteczną drogą do osiągnięcia takiego stanu.

źródło: internet; szkolatajemna.blogspot.com

Built by Agaru5